Skip to main content
Naučni radovi

Zavisnost od igranja video igara

(Ne)zavisnost od igranja video-igara iz perspektive učenika nižih razreda osnovne škole Predmet istraživanja čije rezultate donosimo u ovome radu jesu stavovi učenika o igranju video-igara. Istraživanje je sprovedeno sa primarnim ciljem da se utvrdi odnos učenika četvrtog razreda osnovne škole prema igranju video-igara i konstatuje njihov stav o sopstvenoj (ne)zavisnost od igranja video-igara, kao podvrste zavisnosti od interneta. U istraživanju…
Logoped Online
June 8, 2021
Naučni radovi

Digitalno nasilje

Digitalno nasilje kao bezbednosni problem mladih u savremenom društvu U uvodnom delu rada razmotreni su društveni aspekti koji utiču na povećanu upotrebu informacionih tehnologija u životu mladih i istaknuta je potreba upotrebe medija u komunikaciji koju kod omladine razvija obrazovni sistem. Osim toga, razmotreno je pitanje razvoja i transformacije personalnog i socijalnog identiteta u digitalnom svetu, u kojem je prema…
Logoped Online
December 10, 2020
Saveti

Čišćenje organizma

Ćišćenje organizma O čišćenju organizma, svi su manje više upoznati. Svakodnevno nas savetuju da je organizam zatrovan i da je neophodno da se radi detox tela, čišćenje od raznih nečistoća, ali pre svega misli se na čišćenje tela. To su višegodišnje nečistoće koje unosimo hranom, vodom pa i vazduhom. Svakodnevni, moderan život podrazumeva brzu hranu koja je puna aditiva i…
Logoped Online
September 22, 2017
Naučni radovi

Uticaj sociodemografskih faktora o zadovoljstvu pacijenta sistemom zdravstvene zaštite.

Uticaj sociodemografskih faktora o zadovoljstvu pacijenta sistemom zdravstvene zaštite. Cilj ovog rada je da se utvrdi stepen zadovoljstva pacijenata sa zdravstvenom zaštitom među odraslima u Republici Srbiji i da se analizira korelacija između zadovoljstva i sociodemografskih karakteristika ispitanika. Rad je zasnovan na podacima Nacionalnog zdravstvenog istraživanja Republike Srbije. Za potrebe ovog rada koristili smo podatke o starrosti i domaćinstvu ljudi…
Logoped Online
July 25, 2017