Skip to main content
Category

Naučni radovi

Zavisnost od igranja video igara

(Ne)zavisnost od igranja video-igara iz perspektive učenika nižih razreda osnovne škole Predmet istraživanja čije rezultate donosimo u ovome radu jesu stavovi učenika o igranju video-igara. Istraživanje je sprovedeno sa primarnim ciljem da se utvrdi odnos učenika četvrtog razreda osnovne škole prema igranju video-igara i konstatuje njihov stav o sopstvenoj (ne)zavisnost od igranja video-igara, kao podvrste zavisnosti od interneta. U istraživanju...
Read More

Digitalno nasilje

Digitalno nasilje kao bezbednosni problem mladih u savremenom društvu U uvodnom delu rada razmotreni su društveni aspekti koji utiču na povećanu upotrebu informacionih tehnologija u životu mladih i istaknuta je potreba upotrebe medija u komunikaciji koju kod omladine razvija obrazovni sistem. Osim toga, razmotreno je pitanje razvoja i transformacije personalnog i socijalnog identiteta u digitalnom svetu, u kojem je prema...
Read More

Uticaj sociodemografskih faktora o zadovoljstvu pacijenta sistemom zdravstvene zaštite.

Uticaj sociodemografskih faktora o zadovoljstvu pacijenta sistemom zdravstvene zaštite. Cilj ovog rada je da se utvrdi stepen zadovoljstva pacijenata sa zdravstvenom zaštitom među odraslima u Republici Srbiji i da se analizira korelacija između zadovoljstva i sociodemografskih karakteristika ispitanika. Rad je zasnovan na podacima Nacionalnog zdravstvenog istraživanja Republike Srbije. Za potrebe ovog rada koristili smo podatke o starrosti i domaćinstvu ljudi...
Read More