Iskustva roditelja

Svedočenja roditelja o mom radu i uspešnom rešavanju problema.

Uzrast 20 meseci

Sto minuta sa Ivanom nam je promenilo život!

Uzrast 4 godine

Komentar roditelja za dobijanje glasova č,dž,š.

Savladavanje glasova

Komentar roditelja na online rad i savladavanje problema mucanja.

Problem mucanja

Glas R dobijen za samo 4 časa. Rad sa detetom iz Makedonije

Problem sa izgovorom glasova

Komentar oca deteta na moj online rad

Fond rečiUzrast 2 godine

Stimulacija govora kod dece. Komentar majke iz Kanade.

Stimulacija govoraUzrast 2 godine

Komentar roditelja na online rad. Za 5 tretmana dobijena 3 glasa.

Problem sa izgovorom glasovaUzrast 5 godina

Dete rešilo problem mucanja nakon 5 tretmana

Problem sa mucanjemUzrast 4 godine

Dete je savladalo slovo L nakon svega 3 časa od 20 minuta

Problem sa izgovorom glasa LUzrast 9 godina

Dvogodišnjak za par časova savladao fond od 20 novih reči

Problem sa malim fondom rečiUzrast 2 godine

Slovo Č savladano nakon 7 tretmana

Problem sa izgovorom više slovaUzrast 4 godine

Dete vidno napredovalo nakon 6 meseci tretmana

Govorne vežbe i razvoj motorikeUzrast 2 godine

Nakon godinu dana tretmana dete samostalno obavlja radnje.

Disharmoničan razvojUzrast 4 godine

Nakon 7 tretmana eliminisan nosni izgovor i grimase.

Problemi sa govoromUzrast 9 godine

Posle 8 tretmana poboljšala se pažnja i socijalna interakcija.

Problem sa pažnjomUzrast 2 godine

Nakon godinu dana tretmana i kampa u prirodi dete napredovalo

Problemi u razvoju govoraUzrast 4 godine

Nakon online tretmana dete počelo da govori

Selektivni mutziamSvedočenje vaspitačice

Nakon 3 meseca tretmana online dete propričalo.

Selektivni mutizamUzrast 4 godine

Posle 3 nedelje intenzivnih časova rezultati odlični!

Progovaranje i stimulacija govoraUzrast 3 godine

Logopedske tretmane je moguće realizovati uživo ili online. Online logopedski tretmani se odvijaju uz pomoć Viber, Zoom ili Skype aplikacije.
Za informacije o tretmanima možete mi pisati u formularu na dnu stranice.