Skip to main content
Tag

zdravstvena zaštita

Uticaj sociodemografskih faktora o zadovoljstvu pacijenta sistemom zdravstvene zaštite.

Uticaj sociodemografskih faktora o zadovoljstvu pacijenta sistemom zdravstvene zaštite. Cilj ovog rada je da se utvrdi stepen zadovoljstva pacijenata sa zdravstvenom zaštitom među odraslima u Republici Srbiji i da se analizira korelacija između zadovoljstva i sociodemografskih karakteristika ispitanika. Rad je zasnovan na podacima Nacionalnog zdravstvenog istraživanja Republike Srbije. Za potrebe ovog rada koristili smo podatke o starrosti i domaćinstvu ljudi...
Read More