Skip to main content

Razmišljaonica

Rana stimulacija je najznačajnija za intelektualni razvoj svakog deteta. Raznovrsna, podržavajuća i istraživačka rana iskustva deteta su osnova za kasnije njegovo uspešno i kvalitetno ponašanje tokom života.

Rana stimulacija je izuzetno važna kod dece kod koje postoji riziko faktor za njihov razvoj ili medicinski problem.

Rana intervencija ima za cilj:

  • osnaživanje porodice da na najbolji način pruži podršku u razvoju svom detetu.
  • pružanje mogućnosti deci da razviju svoje potencijale kako bi se uskladio njihov dalji razvoj.
  • socijalno emocionalni razvoj
  • razvoj logičkog razmišljanja

Moj specifičan pristup učenju omogućava detetu da uči spontano kroz igru. Deca za kratko vreme nauče da broje, čitaju, pišu, računaju.

KAKO IZGLEDAJU TRETMANI…